GDPR

Nilssons kiropraktik värnar om din personliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten, vilket innebär striktare krav på hur företag inom EU får behandla personuppgifter. Personuppgifter som finns sparade hos mig är de uppgifter som Du lämnat till mig som kund i samband med bokning av behandling, i samband med behandling eller om du varit i kontakt med mig på ett annat sätt. Det gäller namn, epostadress och även i vissa fall ditt mobilnummer samt olika medicinska upplysningar kopplade till din behandling. Jag behandlar dina personuppgifter för att jag ska kunna kommunicera med dig som kund via epost/telefon, i samband med ditt besök samt kommande behandlingar Vill Du ändra/ta bort kontaktuppgifter är Du välkommen att kontakta mig. nils.kiro@hotmail.com.